II Konferencja naukowo-szkoleniowa
Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM)

Toruń, 06-07.04.2019

  O konferencji


Program konferencji:

WYKŁADY 06.04.2019 r.

 • Kierunki rozwoju kształcenia przed dyplomowego i podyplomowego fizjoterapeutów.
  Trends in undergraduate and post-diploma/postgraduate education of physiotherapists.
 • Biomechanika górnego odcinka kręgosłupa szyjnego w praktyce klinicznej KEOMT.
  Upper cervical biomechanics applied to KEOMT practice.
 • Współczesna diagnostyka do kwalifikacji do zabiegu kręgosłupa.
  Contemporary diagnostics for qualification for spine surgery.
 • Test cięciwy łuku – w badaniu i leczeniu bólu krzyża oraz kończyny dolnej.
  Bow string test - in the examination and treatment of low back and lower extremity pain.
 • Zachowanie zwoju nerwu rdzeniowego zależnie od testów napięciowych w obrazie MRI.
  Behaviour of the spinal nerve depending on tension tests in the MRI image.
 • Ocena wpływu wybranych technik derotacyjnych OMT-KE na funkcję układu oddechowego u młodzieży z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa.
  Evaluation of the influence of selected OMT-KE derotatory techniques on the function of the respiratory system in adolescents with lateral idiopathic scoliosis.
 • Leczenie rwy kulszowej technikami trakcyjnymi.
  Treatment of sciatica with traction techniques.
 • Osocze bogato płytkowe jako metoda wspomagania gojenia uszkodzonych ścięgien na przykładzie reinsercji rotatorów barku oraz entezopatii.
  Platelet-rich plasma as a method of supporting healing of damaged tendons on the example of reinserted shoulder rotators and entezopathy.
 • Możliwości operacyjnej naprawy łąkotek stawu kolanowego: szew, regeneracja, rekonstrukcja, przeszczep.
  Possibilities of surgical repair of the meniscus of the knee: seam, regeneration, reconstruction, transplantation.
 • Dodatni test napięciowy nerwu pośrodkowego – postępowanie.
  Positive tension test of the median nerve - proceedings.
 • Metoda Kaltenborn-Evjentha w badaniach naukowych.
  Kaltenborn-Evjenth method in scientific research.
 • Wpływ pozycji miednicy na jakość chodu i dolegliwości bólowe pacjentów z konfliktem udo-panewkowym (FAI).
  Influence of pelvic position on the quality of walking and pain in patients with femoroacetabular impingement (FAI).


WARSZTATY 07.04.2019 r.

 • Biomechanika górnego odcinka kręgosłupa szyjnego w praktyce klinicznej KEOMT - 06.04.2019.
  Upper cervical biomechanics applied to KEOMT practice.
 • Funkcjonalny trening zdrowotny jako kontynuacja procesu rehabilitacji - 07.04.2019.
  Functional health training as a continuation of rehabilitation process.
 • Dodatni test napięciowy nerwu pośrodkowego - postępowanie - 07.04.2019.
  Positive median nerve tension test – therapy.
 • Manipulacje translatoryczne szyjnego odcinka kręgosłupa - 07.04.2019.
  Cervical spine translatoric spinal manipulation.
 • Badanie barku i kolana - konfrontacja oceny przedmiotowej oraz funkcjonalnej stawu przez lekarza i fizjoterapeutę - 07.04.2019.
  Examination of shoulder joint and knee joint - confrontation of doctor’s and physiotherapist’s assessment and functional evaluation.

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM)

Prelegenci:

 • dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 • dr César Hidalgo García PhD OMT
 • dr n. med. Sławomir Skrzyński
 • Mirosław Dębski PT OMT
 • Grzegorz Balik PT OMT
 • Rafał Krasicki PT OMT
 • Elżbieta Szukiel
 • dr n. k. f. Bartosz Wnuk PT OMPT
 • dr hab. n. med. Jacek Durmała
 • Andrzej Łahoda OMT
 • Elżbieta Orzechowska-Łahoda MT
 • dr n. med. Joanna Wałecka
 • dr n. med. Paweł Bąkowski
 • dr n. k. f. Mirosław Kokosz PT OMT
 • Artur Marszałek PT MT
 • Ewelina Marszałek PT MT
 • Aleksander Kucza PT OMT
 • Robert Witkowski PT
 • lek. med. Marek Stawniak

Cena za wykłady:

190 zł - cena zawiera udział w wykładach, przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Cena za warsztaty:

1 warsztat – 70zł / osoba
2 warsztaty – 130zł/ osoba
3 warsztaty – 180zł/ osoba
4 warsztaty – 210zł/ osoba
5 warsztatów – 250zł/osoba

Cena zawiera udział w warsztacie, wodę i certyfikat uczestnictwa

Cena za bankiet:

110 zł. – wieczorne spotkanie towarzyskie dla zainteresowanych.

NOCLEG – polecamy skorzystanie z oferty obiektów:

Dane do przelewów:

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.,
ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń
nr rachunku: 80 1240 1936 1111 0010 4313 6989

Po dokonaniu rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy prosimy oczekiwać na wiadomość zwrotną z podsumowaniem opłat.

  Lokalizacja


ul. Łokietka 3
87-100 Toruń

  Program konferencji

Conference programme


9:00 – 10:00
Rejestracja uczestników
Participants registration
10.00 – 10.10
Otwarcie konferencji
Opening of the conference
10:10 – 10:30
Kierunki rozwoju kształcenia przed dyplomowego i podyplomowego fizjoterapeutów.
Trends in undergraduate and post-diploma/postgraduate education of physiotherapists
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów
10:30 – 11:00
Wykład otwarcia: Biomechanika górnego odcinka kręgosłupa szyjnego w praktyce klinicznej KEOMT
Opening lecture: Upper cervical biomechanics applied to KEOMT practice
dr César Hidalgo García PhD OMT President of Kaltenborn-Evjenthi professor of OMT-E
11:00 – 11:20
Współczesna diagnostyka do kwalifikacji do zabiegu kręgosłupa.
Contemporary diagnostics for qualification for spine surgery
dr n. med. Sławomir Skrzyński
11:20 – 11:40
Test cięciwy łuku – w badaniu i leczeniu bólu krzyża oraz kończyny dolnej.
Bow string test - in the examination and treatment of low back and lower extremity pain
Mirosław Dębski PT OMT Instruktor międzynarodowy Kaltenborn-Evjenth OMT Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. Prof. F. Kaltenborna w Ciechocinku
11:40 – 11:50
Dyskusja
Discussion
11:50 – 12:20
Przerwa kawowa
Coffee break
12:20 – 12:40
Zachowanie zwoju nerwu rdzeniowego zależnie od testów napięciowych w obrazie MRI.
Behaviour of the spinal nerve depending on tension tests in the MRI image
Rafał Krasicki PT OMT,
Grzegorz Balik PT OMT,
Elżbieta Szukiel
12:40 – 13:00
Ocena wpływu wybranych technik derotacyjnych OMT-KE na funkcję układu oddechowego u młodzieży z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa.
Evaluation of the influence of selected OMT-KE derotatory techniques on the function of the respiratory system in adolescents with lateral idiopathic scoliosis
dr n. k. f. Bartosz Wnuk PT OMPT, dr hab. n. med. Jacek Durmała Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
13:00 – 13:20
Leczenie rwy kulszowej technikami trakcyjnymi.
Treatment of sciatica with traction techniques
Andrzej Łahoda OMT,
Elżbieta Orzechowska-Łahoda MT
13:20 – 13:50
Osocze bogato płytkowe jako metoda wspomagania gojenia uszkodzonych ścięgien na przykładzie reinsercji rotatorów barku oraz entezopatii.
Platelet-rich plasma as a method of supporting healing of damaged tendons on the example of reinserted shoulder rotators and entezopathy
dr n. med. Joanna Wałecka
Rehasport Clinic
13:50 – 14:00
Dyskusja
Discussion
14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa
Coffee break
15:00 – 15:20
Możliwości operacyjnej naprawy łąkotek stawu kolanowego: szew, regeneracja, rekonstrukcja, przeszczep.
Possibilities of surgical repair of the meniscus of the knee: seam, regeneration, reconstruction, transplantation
dr n. med. Paweł Bąkowski
Rehasport Clinic
15:20 – 15:40
Dodatni test napięciowy nerwu pośrodkowego – postępowanie
Positive tension test of the median nerve - proceedings
Mirosław Dębski PT OMT Instruktor międzynarodowy Kaltenborn-Evjenth OMT Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. Prof. F. Kaltenborna w Ciechocinku
15:40 – 16:00
Metoda Kaltenborn-Evjentha w badaniach naukowych
Kaltenborn-Evjenth method in scientific research
dr n. k. f. Mirosław Kokosz PT OMT
16:00 – 16:20
Wpływ pozycji miednicy na jakość chodu i dolegliwości bólowe pacjentów z konfliktem udo-panewkowym (FAI)
Influence of pelvic position on the quality of walking and pain in patients with femoroacetabular impingement (FAI)
Artur Marszałek PT MT,
Ewelina Marszałek PT MT
16:20 – 16:30
Dyskusja
Discussion
16:30 – 16:40
Zakończenie sesji wykładowej
End of the scientific session
19:00 – 20:00
Zebranie PSOTM
PSOTM meeting
20:00
Bankiet
Banquet

  Program warsztatów

Workshop programme


06.04.2019

17:30 – 19:00
Sala D, V piętro
Biomechanika górnego odcinka kręgosłupa szyjnego w praktyce klinicznej KEOMT
Upper cervical biomechanics applied to KEOMT practice

Prowadzący:
Instructor
dr César Hidalgo García PhD OMT President of Kaltenborn-Evjenthi professor of OMT-E

07.04.2019

09:00 – 10:30
Sala D, V piętro
Funkcjonalny trening zdrowotny jako kontynuacja procesu rehabilitacji
Functional health training as a continuation of rehabilitation process

Prowadzący:
Instructor
Aleksander Kucza PT OMT, Robert Witkowski PT - Zespół BMK
09:00 – 10:30
Sala PATIO, parter
Dodatni test napięciowy nerwu pośrodkowego – postępowanie
Positive median nerve tension test – therapy

Prowadzący:
Instructor
Mirosław Dębski  PT OMPT Instruktor międzynarodowy Kaltenborn- Evjenth Orthopaedic Manual Therapy (OMT).
10:45 – 12:15
Sala D, V piętro
Manipulacje translatoryczne szyjnego odcinka kręgosłupa
Cervical spine translatoric spinal manipulation

Prowadzący:
Instructor
Grzegorz Balik PT OMT
10:45 – 12:15
Sala PATIO, parter
Badanie barku i kolana - konfrontacja oceny przedmiotowej oraz funkcjonalnej stawu przez lekarza i fizjoterapeutę
Examination of shoulder joint and knee joint - confrontation of doctor’s and physiotherapist’s assessment and functional evaluation

Prowadzący:
Instructor
dr Paweł Bąkowski, lek. med. Marek Stawniak – Zespół Rehasport Clinic
12:30 – 14:00
Sala D, V piętro
Funkcjonalny trening zdrowotny jako kontynuacja procesu rehabilitacji
Functional health training as a continuation of rehabilitation process

Prowadzący:
Instructor
Aleksander Kucza PT OMT, Robert Witkowski PT - Zespół BMK
12:30 – 14:00
Sala PATIO, parter
Dodatni test napięciowy nerwu pośrodkowego – postępowanie
Positive median nerve tension test – therapy

Prowadzący:
Instructor
Mirosław Dębski  PT OMPT Instruktor międzynarodowy Kaltenborn- Evjenth Orthopaedic Manual Therapy (OMT).
14:15 – 15:45
Sala D, V piętro
Manipulacje translatoryczne szyjnego odcinka kręgosłupa
Cervical spine translatoric spinal manipulation

Prowadzący:
Instructor
Grzegorz Balik PT OMT
14:15 – 15:45
Sala PATIO, parter
Badanie barku i kolana - konfrontacja oceny przedmiotowej oraz funkcjonalnej stawu przez lekarza i fizjoterapeutę
Examination of shoulder joint and knee joint - confrontation of doctor’s and physiotherapist’s assessment and functional evaluation

Prowadzący:
Instructor
dr Paweł Bąkowski, lek. med. Marek Stawniak – Zespół Rehasport Clinic

  Rejestracja


Udział w wykładach

Proszę wprowadzić imię.
Proszę wprowadzić nazwisko.
Proszę wprowadzić ulicę.
Proszę wprowadzić numer domu i lokalu.
Proszę wprowadzić miejscowość.
Proszę wprowadzić kod pocztowy.
Proszę wprowadzić numer telefonu kontaktowego.
Proszę wprowadzić adres email.
Proszę wybrać jedną z opcji.

Udział w warsztatach


* UWAGA. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.
* Ze względów organizacyjnych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego przydzielania uczestników na godziny do grup warsztatowych.

Dane do faktury


Zaznacz aby kontynuować.

Kontakt


Biuro konferencji:

tel. (+48) 56 656 70 20,
kom. (+48) 530 854 952

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży
ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń
Recepcja MCSM – czynna codziennie w godz. 8:00 – 20:00

Dane do przelewów:

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.,
ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń
nr rachunku: 80 1240 1936 1111 0010 4313 6989

Po dokonaniu rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy prosimy oczekiwać na wiadomość zwrotną z podsumowaniem opłat.

Partnerzy konferencji i sponsorzy